905-910-0718 webgrphcs@gmail.com
Harana (quick sketch -study)
Harana:
Ang binata ay naghahandog ng awitin ng pag-ibig sa dalagang ginigiliw na nakadungaw sa bintana ng kanilang tahanan. Kalimitan nito ay sa pagsapit ng gabi dumadalaw ang binata upang magbigay aliw sa sinisintang giliw.

Umaawit at tumutugtog ng gitara ang nanghaharanang binata habang dinadama ang sariwang simoy ng malamig na hangin sa ilalim nang liwanag ng bawang. Ito ay matagal na kaugalian ng mga binata’t dalaga noong araw.

β€œAbout the sketch: Nag-selfie, kita yung shoulders at pusod ng dalaga na may facebook sa laptop at 2018 ang hair style ng binata na naka electric guitar LOL!”

Jordan – MajidJordan

Jordan – MajidJordan

Contagious smile of Jordan (@majidjordan)Majid Jordan is a Canadian R&B duo, consisting of singer Majid Al Maskati and producer Jordan Ullman from Toronto, Ontario. They formed in 2011 and signed to OVO Sound, the record label co-founded by rapper Drake, producer Noah...

Pamela

Pamela

Portrait of cousin Pamela during COVID19 - Corona Virus - Pandemic 2020: Sketch by Jhun Ciolo Diamante; www.jhun.caStay safe. God bless everyone. πŸ™πŸ™πŸ™ Be aware and report if you feel any symptom of the COVID-19 More info about COVID19

Susan and Kathlyn Marie

Susan and Kathlyn Marie

Portrait of cousin Susan and her daughter Kathlyn Marie during COVID19 - Corona Virus - Pandemic 2020: Sketch by Jhun Ciolo Diamante; www.jhun.caStay safe. God bless everyone. πŸ™πŸ™πŸ™ Be aware and report if you feel any symptom of the COVID-19 More info about...

Self portrait during COVID19

Self portrait during COVID19

Quick sketch of self portrait during COVID19 - Corona Virus - Pandemic 2020: Sketch by Jhun Ciolo Diamante; www.jhun.caStay safe. God bless everyone. πŸ™πŸ™πŸ™ Be aware and report if you feel any symptom of the Coronavirus. The COVID-19 outbreak was declared a global...