905-910-0718 webgrphcs@gmail.com
Taal Volcano Etneb-etneb

Taal Volcano Etneb-etneb

Taal Volcano Etneb-etneb 24” x 18”Oil on boardCreated on January 12, 2020 Ipinakita ko rito sa painting na ito ang natural na kaugalian ng mga Filipino na likhang masayahin kahit anumang pagsubok sa buhay ang dumating ay masayang naglalaro ang mga bata at ang patuloy...
Landscape Niagara 2

Landscape Niagara 2

Niagara Falls 16″ x 12″ Pastel on paper 2019 This is another memorable painting in celebration of Jhun and Judy’s 28th wedding...
Landscape Niagara 1

Landscape Niagara 1

Niagara Falls 16″ x 12″ Pastel on paper 2019 This is another memorable painting in celebration of Jhun and Judy’s 28th wedding...
Niagara Falls

Niagara Falls

Niagara Falls 16″ x 12″ Pastel on paper 2019 “Niagara Falls” is a memorable painting in celebration of Jhun and Judy’s 28th wedding...
Masagana

Masagana

My first painting in the year 2019! New Year! New Goal. New Beginning. Still life of fruits on New Year’s Eve. An original oil painting on 20″ x 16″ canvas. Let’s start the year with what we love to do. Let’s create what we love, paint,...